Voor wie?

Ieder kind heeft het wel eens moeilijk. Vaak komen kinderen daar op eigen kracht wel weer overheen, maar soms hebben ze een steuntje in de rug nodig. Er zijn kinderen die bang zijn, of onzeker. Kinderen die gepest worden of zelf pesten, soms zijn kinderen ook agressief of onhandelbaar. Soms zijn kinderen zelfs enorm verdrietig. Wat er ook aan de hand is, ieder probleem kent zijn oplossing, samen gaan we daar naar op zoek, soms ligt die oplossing vlak voor je, soms zullen we wat verder moeten graven.

In deze tijd van verschillende informatiestromen hebben ook prikkelgevoelige kinderen het moeilijk. Met prikkelgevoelige kinderen worden kinderen binnen het autistisch spectrum, maar ook hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen bedoeld. Hoe fijn zou het zijn om even rust in je hoofd te kunnen creëeren, het allemaal even stil te kunnen zetten en te genieten van de rust en de stilte die dat oplevert?

Redenen voor aanmelding kunnen onder andere zijn:

 • Faalangst, laag zelfbeeld
 • Boosheid en verdriet
 • Angst
 • Scheiding
 • Overlijden van een naaste
 • Hooggevoeligheid
 • Hoogbegaafdheid
 • Omgaan met emoties
 • Piekeren
 • Opkomen voor jezelf
 • Om leren gaan met stoornissen

Ook ouders die graag een gesprek willen over opvoeddilemma’s zijn van harte welkom. Opvoedadvies gesprekken vallen onder het standaard tarief.